Strona Główna

Program

Organizatorzy

Wystawcy

Osiągnięcia

Mapa

Co o nas piszą

Kontakt

Chleb bez mąki

Więcej artykułów

Wyniki
doświadczeń

Kalkulacje

ODMIANY
KUKURYDZY

Kukurydza
Informacje

PDO nowe odmiany zbóż i ziemniaków zalecane do uprawy

Gazeta okolicznościowa

Herbicydy

Nowe zagrorzenie w kukurydzy STONKA KUKURYDZIANA
(zip 405 kB)

Głownia guzowata. Czy bać się podawania bydłu kiszonki?
(zip 747kB)

Omacnica prosowianka
(zip 12 kB)

Drutowce zagrażają kukurydzy
(zip 40kB)

ARTYKUŁY

Lista odmian zbóż
zalecanych do uprawy na obszarze
województwa mazowieckiego na rok 2018 (LZO)

 

Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2012 (LZO)

 

Pełna lista dostępna do pobrania tutaj

 

* * * * *

 

 

Lista odmian zbóż
zalecanych do uprawy na obszarze
województwa mazowieckiego na rok 2014 (LZO)

 

Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2012 (LZO)

 

Pełna lista dostępna do pobrania tutaj

 

* * * * *

 

LISTY
ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW
NA ROK 2012

 

WPROWADZENIE

     Zgodnie z zapisem art. 25. pkt. 4 ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1299; z późniejszymi zmianami) oraz ustaleniami podjętymi na spotkaniu Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO w dniu 22.03.2004 r., w poszczególnych województwach ustalane są "listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa" (LZO). Zasady oraz tryb tworzenia LZO zostały również zaakceptowanie przez partnerów ustawowych - Samorządy Województw i Izby Rolnicze. Na terenie wszystkich województw podpisano stosowne porozumienia o współpracy w tym zakresie.

     W 2009 roku Krajowy Zespół PDO podjął decyzję o możliwości wstępnej rekomendacji odmian w przypadku, gdy odmiana uzyska bardzo dobre wyniki 2-letnich badań WGO w procesie rejestracyjnym oraz potwierdzi je w trakcie jednorocznych doświadczeń PDOiR.

     LZO tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego prowadzonego i koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu biologicznego do naszego rolnictwa.

     Warunkiem utworzenia LZO w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDOiR oraz ich odpowiednie opracowywanie i upowszechnienie przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian.

     Z powyższego powodu gatunkowy zakres utworzonych LZO w poszczególnych województwach jest zróżnicowany. Z reguły w najszerszym zakresie LZO są tworzone na terenie tych województw, w których program PDOiR jest w największym stopniu wspierany ze strony lokalnych środowisk zainteresowanych wprowadzaniem postępu odmianowego do rolnictwa, jak również współpraca w tym zakresie rozwija się najlepiej.

     W większości województw LZO na rok 2012 ustalono na zimowych posiedzeniach Zespołów Wojewódzkich PDOiR (styczeń/luty 2012 r)., jedynie w województwie opolskim LZO dla roślin ozimych są dodatkowo weryfikowane latem po zbiorze doświadczeń.

     Wykaz odmian rekomendowanych do uprawy w roku 2012 w poszczególnych gatunkach i województwach zawierają załączone tabele. W tabelach odmiany uszeregowano w zależności od częstotliwości wyboru na LZO, a w przypadku równej liczby województw w kolejności alfabetycznej.

 

Pełna treść informacji dostępna do pobrania tutaj

Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw na rok 2012

 

* * * * *

Lista odmian zbóż
zalecanych do uprawy na obszarze
województwa mazowieckiego na rok 2012 (LZO)

 

Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2012 (LZO)

 

Pełna lista dostępna do pobrania tutaj

 

* * * * *

 

PDO 2011 - nowe odmiany zbóż i ziemniaków
zalecane do uprawy

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

PDO 2011

Nowe odmiany zbóż i ziemniaków zalecane do uprawy


 

PDO 2010 - nowe odmiany zbóż i ziemniaków
zalecane do uprawy

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

ZIEMNIAKI

Lista odmian ziemniaków zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2010 (LZO)

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

ZBOŻA

Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2010 (LZO)


 

PDO 2009 - nowe odmiany zbóż i ziemniaków
zalecane do uprawy

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

JĘCZMIEŃ JARY

Lista zalecanych do uprawy odmian
dla województwa Mazowieckiego

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

OWIES

Lista zalecanych do uprawy odmian
dla województwa Mazowieckiego

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

PSZENICA JARA

Lista zalecanych do uprawy odmian
dla województwa Mazowieckiego

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

PSZENICA OZIMA

Lista zalecanych do uprawy odmian
dla województwa Mazowieckiego

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

PSZENŻYTO OZIME

Lista zalecanych do uprawy odmian
dla województwa Mazowieckiego

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

ŻYTO OZIME

Lista zalecanych do uprawy odmian
dla województwa Mazowieckiego

Dokument Microsoft Word | Archiwum ZIP

ZIEMNIAKI
Lista odmian ziemniaków zalecanych do uprawy na trenie województwa mazowieckiego w 2009 r.

Interesujace strony

Reklamy firm

www.bayercropscience.pl

Jesteś już: Licznik osobą odwiedzającą naszą stronę.


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach, wpisz poniżej swój e-mail:

Pierwszy Portal Rolny
Patron
Patron
Patron

farmer.pl
farmer.pl
gieldarolna.pl

Góra strony