Strona Główna

Program

Organizatorzy

Wystawcy

Osiągnięcia

Mapa

Co o nas piszą

Kontakt

Chleb bez mąki

Więcej artykułów

Wyniki
doświadczeń

Kalkulacje

ODMIANY
KUKURYDZY

Kukurydza
Informacje

PDO nowe odmiany zbóż i ziemniaków zalecane do uprawy

Gazeta okolicznościowa

Herbicydy

Nowe zagrorzenie w kukurydzy STONKA KUKURYDZIANA
(zip 405 kB)

Głownia guzowata. Czy bać się podawania bydłu kiszonki?
(zip 747kB)

Omacnica prosowianka
(zip 12 kB)

Drutowce zagrażają kukurydzy
(zip 40kB)

REKLAMY

Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy


 

     W dniu 21 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2013-2016.

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian kukurydzy, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian, wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie.

     Na spotkaniu z hodowcami i użytkownikami odmian Dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek wręczył członkom Komisji nominacje na kadencję 2013-2016. W skład Komisji w obecnej kadencji wchodzą:

     W trakcie właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali dr Romana Warzechę na przewodniczącego Komisji oraz prof. Tadeusza Michalskiego na jego zastępcę. Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 16 nowych odmian kukurydzy. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian:

 

 

 

 

 

1.

dr inż. Paweł Bereś

zastępca kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu

2.

dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw.

kierownik Katedry Hodowli i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

3.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski

prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy; Katedra Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

4.

mgr inż. Eugeniusz Piątek

dyrektor Biura Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Poznań

5.

dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. nadzw.

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologicznio-Przyrodniczego w Bydgoszczy

6.

mgr inż. Władysław Podłowski

członek zarządu, dyrektor ds. produkcji roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz

7.

dr inż. Tadeusz Solarski

wiceprezes zarządu Polskiego Związek Producentów Roślin Zbożowych, Radzików

8.

dr inż. Tadeusz Szymańczak

rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Radzików

9.

dr inż. Roman Warzecha

kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

 

 

Amamonte (d. KXA9148)
– odmiana mieszańcowa czteroliniowa (DC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

Colisee (d. KXA9306)
– odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

Danubio (d. SL29065)
– odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.)

Dynamite (d. MGM186109)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Maisadour Polska sp. z o.o.

ES Carmen (d. ESZ1203)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce

ES Cockpit (d. ESZ0201)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce

ES Convent (d. ESZ0212)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce

Konkurent (d. SMH 29210)
– odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230-240; przydatna do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Kosmal (d. SMH 30410)
– odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Kosynier (d. SMH 29110)
– odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 220-230; przydatna do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Millesim (d. KXA9331)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

Mosso (d. SL18036)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.)

Odilo (d. SL19243)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.)

P0746
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); Późna, FAO 320; przydatna do użytkowania na bioenergię i kiszonkę; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce

P8400 (d. X8S784)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce

Rosomak (d. SMH 29710)
– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260-270; przydatna do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Interesujace strony

Reklamy firm

www.bayercropscience.pl

Jesteś już: Licznik osobą odwiedzającą naszą stronę.


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach, wpisz poniżej swój e-mail:

Pierwszy Portal Rolny
Patron
Patron
Patron

farmer.pl
farmer.pl
gieldarolna.pl

Góra strony